Általános Szerződési Feltételek

Az Xyton kft. Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozza a Szolgáltató és az Előfizető jogait és kötelezettségeit, a helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos feltételeket, valamint a Szolgáltatással illetve a Felekkel kapcsolatos egyéb lényeges körülményeket. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltatóra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, hatósági előírások és az Európai Uniós előírások az irányadók.

Közlemény a 2018. július 1-től hatályos ÁSZF-hez
Általános Szerződési Feltételek
1. melléklet – Díjszabás
2. melléklet: Számhordozási nyilatkozat